ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 17/3/2014 ΚΛΗΣΗ ΣΑΣ

Προς

Το Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου Α.Ε.Κ.

ΘΕΜΑ: Κλήση μας σε απολογία .

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το από 3/3/2014 υπόμνημά μας στους Υπουργούς ΥΠΕΚΑ Πολιτισμού και τον Υφυπουργό Αθλητισμού.       

Με την πιο πάνω από 17/3/2014 κλήση σας, μας καλείτε σε απολογία γιατί καταθέσαμε το από 3/3/2014 έγγραφο υπόμνημα ενώπιον των Υπουργών ΥΠΕΚΑ,  Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού  επί του προτεινομένου σχεδίου νόμου «Κέντρο αθλητισμού μνήμης και πολιτισμού του αθλητικού σωματείου Α.Ε.Κ. στη Ν. Φιλαδέλφεια», κατά παράβαση των αρχών του καταστατικού και εναντίωση στ συμφέροντα του Σωματείου μας, ως αναφέρετε στην κλήση σε απολογία, χωρίς να αναφέρετε, όπως πρέπει, ποιες αρχές του καταστατικού παρέβημεν και ποια είναι η εναντίωσή μας στα συμφέροντα του σωματείου, για τα οποία μας κατηγορείτε

Την κλήση αυτή με το πιο πάνω παντελώς αόριστο περιεχόμενο, την δημοσιοποιήσατε δια του φιλικού σας τύπου και έτσι δημιουργήθηκε στο φίλαθλο κοινό και ειδικότερα στους φιλάθλους της Α.Ε.Κ. η εντύπωση ότι  διαπράξαμε παραβάσεις των αρχών μας και προδώσαμε την Α.ΕΚ. που υπηρετούμε τόσα χρόνια, ως ενεργοί  φίλαθλοι και από τη θέση και τις γνώσεις που κατέχει καθένας από εμάς.

Για την συμπεριφορά σας αυτή, επιφυλασσόμαστε ρητά να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προάσπιση της προσωπικότητάς μας ως μελών της κοινωνίας αλλά και ως φιλάθλων της Α.ΕΚ.

Ως προς την αποδιδόμενη σε εμάς κατηγορία, σας απαντούμε με την παρούσα τα  ακόλουθα επικαλούμενοι, προς απόδειξη των ισχυρισμών μας , τα συνημμένα έγγραφα:

1.- Ως προς την υποβολή του Υπομνήματός μας στους Υπουργούς.

 Μας καλείτε σε απολογία γιατί καταθέσαμε το από 3/3/2014 έγγραφο υπόμνημα ενώπιον των Υπουργών ΥΠΕΚΑ,  Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού  επί του προτεινομένου σχεδίου νόμου «Κέντρο αθλητισμού μνήμης και πολιτισμού του αθλητικού σωματείου Α.Ε.Κ. στη Ν. Φιλαδέλφεια», κατά παράβαση των αρχών του καταστατικού και εναντίωση στ συμφέροντα του Σωματείου μας, Όπως γνωρίζετε, από το ΥΠΕΚΑ το πιο πάνω σχέδιο νόμου αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση, στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/home/category/users/minenvσύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής για να εκφράσουν τις απόψεις τους ενδιαφερόμενοι πολίτες, σχέδιο νόμου για την Πολεοδομική  Οργάνωση της περιοχής του γηπέδου της Α.Ε.Κ. . Η ρύθμιση όμως αυτή, ενώ φέρεται και προβάλλεται ότι εξυπηρετεί την ταχεία κατασκευή του γηπέδου, στην ουσία, έχει σαν στόχους αφενός  την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας του σωματείου μας επί του γηπέδου κατά παράβαση του Συντάγματος , αλλά και των αρχών του υπερκειμένου Κοινοτικού Δικαίου (Ε.Σ.Δ.Α.) και αφετέρου  τη στέρηση των εσόδων από τα εισιτήρια των αγώνων και τις διαφημίσεις εντός του γηπέδου, που προβλέπονται από τον Αθλητικό Νόμο (άρθρα 56 και 67 Ν.2725/99) από τα οποία συντηρούνται τα αθλητικά του τμήματα του σωματείου.

Περιμέναμε την άμεση αντίδραση του Σωματείου μας στο πιο πάνω καταστροφικό για την υπόστασή του νομοσχέδιο η οποία δεν έγινε, χωρίς να γνωρίζουμε τον λόγο.

Εμείς, φίλαθλοι της Α.Ε.Κ  είμαστε, γήπεδο στη Ν. Φιλαδέλφεια θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα το κατασκευάσει, γιατί δεν είμαστε ούτε επενδυτές ούτε παράγοντες,. Πιστεύουμε όμως ακράδαντα  ότι η κυριότητα και η εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων ανήκει στην ΜΑΝΑ Α.Ε.Κ. στην οποία ενσωματώνεται η ιδέα Α.Ε.Κ.. και δεν θέλουμε να γίνει ότι έγινε με το στάδιο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ . Γιαυτό, όταν, σαν ομάδα προβληματισμού και έρευνας θεμάτων που αφορούν την Α.Ε.Κ. , παρατηρήσαμε τις δυσμενείς αυτές διατάξεις για το σωματείο μας, συντάξαμε το περιεχόμενο του υπομνήματός μας για να το αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης., όπως θα έκανε και κάθε φίλαθλος της Α.ΕΚ.  που αγαπάει το σωματείο μας και θέλει να το προστατεύσει.

Επειδή όμως εκ παραδρομής δεν αναρτήθηκαν οι απόψεις μας εγκαίρως κατά την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης επί του προτεινόμενου σχεδίου  νόμου ( έληγε η προθεσμία αναρτήσεως στις 13.00 της Παρασκευής 28/3/2014) γιαυτό, όπως αναφέρουμε στο υπόμνημά μας ,  «……τις υποβάλλουμε με το παρόν υπόμνημα και παρακαλούμε να συμπεριληφθούν μαζί με τις υπόλοιπες απόψεις που αναρτήθηκαν», για να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι.

Αυτός ήταν και ο λόγος που κοινοποιήσαμε τις απόψεις μας επί του προτεινομένου νομοσχεδίου στους αρμόδιους Υπουργούς και τα κόμματα  που εκπροσωπούνται στη Βουλή, με υπόμνημα για να συμπεριληφθούν στις άλλες απόψεις που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

 2.-  Ως προς το περιεχόμενο του από 3/3/2014 Υπομνήματός μας.

To Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έθεσε σε δημόσια διαβούλευση,  νομοθετική ρύθμιση που αφορά στο σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, στο χώρο όπου βρισκόταν το γήπεδο ποδοσφαίρου του ιστορικού ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου της ΑΕΚ., όπως τη χαρακτηρίζει.

Η ρύθμιση όμως αυτή, ενώ φέρεται και προβάλλεται ότι εξυπηρετεί την ταχεία κατασκευή του γηπέδου, περιέχει διατάξεις που είναι άσχετες με την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής και  είναι αντίθετες προς την αθλητική νομοθεσία και καταστροφικές για το σωματείο μας.  Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 προβλέπει ότι, παραχωρείται από το Δημόσιο κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ έκταση 29.121 τμ.. Η διάταξη αυτή επιφέρει  την κατάλυση της ιδιοκτησίας του σωματείου μας επί του γηπέδου την οποία έχει με βάση το από του 1934 Παραχωρητηρίου και από ιδιοκτήτη να το κάνει απλό χρήστη,  (όπως είναι ο ενοικιαστής ή ο χρησάμενος στο χρησιδάνειο). με τις γνωστές συνέπειες και εξασφαλίσεις του ιδιοκτήτη από τον απλό χρήστη. Θεωρήσαμε, αρχικά, ότι η διάταξη αυτή τέθηκε,  ενδεχόμενα, από άγνοια των συντακτών του νομοσχεδίου ως προς το παραχωρητήριο και θα έπρεπε να ενημερωθούν γιαυτό οι συντάκτες του νομοσχεδίου με έγγραφο κείμενό μας.

Με το άρθρο 2 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι «Οι διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) δεν εφαρμόζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του άρθρου αυτού». Με τις καταργούμενες αυτές διατάξεις, το περιεχόμενο των οποίων αγνοεί ο κόσμος, προβλέπονται δικαιώματα εκ του νόμου , του σωματείου ιδιοκτήτη των αθλητικών εγκαταστάσεων για τη λήψη ποσοστού 15% επί των εσόδων από την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων των εγκαταστάσεων και την λήψη ποσοστού, επίσης 15%  έπί των εισιτηρίων ως μίσθωμα από την παραχώρηση της χρήσεώς τους.   Δηλαδή, με την κατάργηση των πιο πάνω διατάξεων θα επέλθει  στέρηση των εσόδων από τα εισιτήρια των αγώνων και τις διαφημίσεις εντός του γηπέδου, που προβλέπονται από τον Αθλητικό Νόμο  από τα οποία συντηρούνται τα λοιπά αθλητικά  τμήματα του σωματείου.

Δηλαδή , μόνο η Α.Ε.Κ. από όλα τα Ελληνικά Αθλητικά Σωματεία, δεν θα δικαιούται τα πιο πάνω έσοδα και θα αρκείται, για να διατηρήσει τα τμήματά της,  στην ελεημοσύνη  του καθενός που θα την λυπάται για την κατάντια της.

Αυτά, βασικά, επισημάναμε στους συντάκτες του σχετικού νομοσχεδίου με το περιεχόμενο του υπομνήματός μας , από καθήκον για την προστασία των συμφερόντων του σωματείου μας και γιαυτό έχουμε ήσυχη τη συνείδηση μας ότι πράξαμε το καθήκον μας ως ανιδιοτελείς φίλαθλοι της Α.Ε.Κ., όπως κάναμε και στο παρελθόν σε όλες τις δύσκολες στιγμές της.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ήμασταν παρόντες σε όλες τις δίκες για την υπαγωγή της Π.Α.Ε. στο άρθρο 44, αγωνιστήκαμε και πετύχαμε την κατοχύρωση του σήματος στην  Ερασιτεχνική, την διεκδίκηση του 10% επί των εισπράξεων της Α.Ε.Κ. Π.Α.Ε., κάναμε εποικοδομητικές προτάσεις για την εξυγίανση της Π.Α.Ε., για την υπόθεση Ψωμιάδη κ.λ., λαμβάνοντες μέρος σε όλες τις Γ.Σ. της τελευταίας 5ετίας

Περιμέναμε ότι το Δ.Σ. του σωματείου μας, που έχει, βάση του νόμου και του καταστατικού, την υποχρέωση να προστατεύει τα συμφέροντα του, να υποστήριζε , αρμοδίως, τα όσα εμείς υποστηρίζουμε. Δυστυχώς όμως, αντ’ αυτού μας καλείτε σε απολογία, κάτι που για πρώτη φορά συμβαίνει στα χρονικά του σωματείου μας  και διερωτωμεθα. Ποιες αρχές του καταστατικού παρέβημεν και πως εναντιωθήκαμε στα συμφέροντα του σωματείου μας;  Πως είναι δυνατόν να καλούμεθα εμείς σε απολογία όταν δεν κλήθηκαν αυτοί που γκρέμισαν το γήπεδο, στείλανε την Κ.Α.Ε. στην Γ΄ Εθνική, έκαναν τα λοιπά τμήματα του σωματείου γυρολόγους και  τσιγγάνους, χρέωσαν την Π.Α.Ε. με απίστευτα ποσά, πρίν αλλά και μετά την υπαγωγή της στο άρθρο 44,  κατέστρεψαν την Π.Α.Ε. ξεπουλώντας τους παίκτες της και οδηγώντας  την στη Γ΄ Κατηγορία;               

Αυτά είχαμε να πούμε, όχι ως απολογία, γιατί δεν διαπράξαμε κανένα παράπτωμα, αλλά προς γνώση όλων των μελών του Δ.Σ., για να μη μας πείτε , κάποτε,  ότι δεν τα γνωρίζατε και να αναλογισθείτε τις ευθύνες σας. Εμείς πράξαμε το καθήκον μας και έχουμε ήσυχη τη συνείδηση μας.

Συνημμένα υποβάλουμε:

1.- Αντίγραφο του από 3/3/2014 υπομνήματος μας

2.- Φωτοτυπία του από 2/9/1934 Παραχωρητηρίου

3.- Απόσπασμα καταστατικού του Α.Σ. Α.Ε.Κ. του 1929

4.- Φωτοτυπίες των άρθρων 56 και 67 του Ν.2725/1999

                                                                         Αθήνα 26 Μαρτίου 2014

                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α.Σ. Α.Ε.Κ.

                                                           ΓΕΩΡΓΟΣ ΓΑΣΙΑΣ

                                                           ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

                                                           ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

                                                           ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ

                                                           ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΜΠΑΚΗΣ

 

      ( - Για να μας αφήσετε το σχόλιό σας πατήστε εδώ )

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

794173
ΣήμεραΣήμερα261
ΧθεςΧθες214
ΕβδομάδαΕβδομάδα1378
ΜήναςΜήνας2715
ΣυνολικάΣυνολικά794173
Επισκέπτες Online 2

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook